Historia

Markus Kosonen (1969-2001)

Turun Kemistikerho r.y.:n tarmokas sihteeri FT Markus Kosonen kuoli 27.6.2001 Turun yliopistollisessa keskussairaalassa pitkän sairauden murtamana vain 31 vuoden ikäisenä. Markus syntyi Turussa 6.9.1969. Hän pääsi ylioppilaaksi Turun Puolalanmäen lukiosta vuonna 1988. Kiinnostus kemiaan oli vahva jo kouluvuosina. Konkreettinen osoitus tästä oli hopeasijoille sijoittuminen kansainvälisissä kemian olympialaisissa vuosina 1987 ja 1988. Menestys avasi opiskelupaikan Turun yliopiston kemian laitoksella ylioppilaaksitulon jälkeen. Kolmessa vuodessa Markus suoritti filosofian kandidaatin tutkinnon orgaaninen kemia pääaineena. Oli itsestään selvää, että lahjakas ja innostunut nuorukainen siirtyi tämän jälkeen jatko-opintojen pariin. Väitöskirja aiheesta "Cleavage and isomerization of 3'-ribonucleotide phosphodiesters and -triesters in aqueous solutions" valmistui vuonna 1998. Vuoden 1990 elokuusta hän on työskennellyt Turun yliopiston kemian laitoksella yhtäjaksoisesti erilaisissa tutkimus- ja opetustehtävissä. Vuoden 1993 alusta hänen asemansa tietyllä tavalla vakiintui, kun hänet nimitettiin orgaanisen kemian assistentiksi uusiutuviksi 5-vuotiskausiksi. Hänen viimeinen palveluksensa Turun yliopistolle oli toiminen orgaanisen kemian lehtorina. Tästä tehtävästä hän jäi sairaslomalle viime helmikuussa.

Markus Kosonen rakasti opetustyötä. Hän oli onnellinen kyselevien, aktiivisten opiskelijoiden ympäröimänä. Hänen intonsa tarttui myös opiskelijoihin, joilta hän sai positiivista palautetta varsinkin opetuksen arviointien yhteydessä. Hän tuotti ahkerasti myös opetusmateriaalia. Hänen panoksensa Turun yliopiston orgaanisen kemian harjoitustöiden kehittämisessä ja opetusmonisteen parantamisessa on ollut oleellinen. Markuksen fysikaalisen bio-orgaanisen kemian alaan kuulunut tutkimustyö liittyi nukleiinihappojen kemiaan. Kuten hän itse totesi jokin aika sitten "tutkimukseni taustalla on ollut - vaikkakin toistaiseksi varsin etäisenä - pyrkimys uusien terapeuttisten yhdisteiden löytämiseen". Hän uskoi vahvasti, että ihan nurkan takana odottaa keino syövän hoitoon, kunhan vain pystyisi sinnittelemään riittävän kauan. Tällä kertaa aika loppui kesken.

Markus Kosonen aloitti Turun Kemistikerho r.y.:n sihteerinä 28.2.1995. Markus viihtyi tässä tehtävässä erinomaisesti, ja kerhomme nykyisin hyvinkin aktiiviseksi katsomani toiminta on suurelta osin hänen ansiotaan. Kerhollamme alkoi olla runsaasti raportoitavaa ja Markus raportoi. Ensimmäisen kirjoituksen, "Turun Kemistikerhon 50-vuotisjuhlat" [Kemia-Kemi 22 (1995) 814], jälkeen hän kirjoitti lehteen kaikkiaan 18 tiedotetta kerhon toiminnasta. Hän aktivoi jäsenet osallistumaan ja teki väsymättä valistustyötä opiskelijoiden parissa uusien jäsenten hankkimiseksi. Markus oli myös Suomen Kemian Seuran edustajiston jäsen. Markuksen energisyys ja aktiivisuus olivat parhaimmillaan, kun asiat vaativat järjestämistä ja neuvottelua.

Markus Kososen elämä päättyi nuorena. Tästä huolimatta hän sai aikaan enemmän kuin moni pitkän elämäntyönsä tuloksena. Hän eli elämänsä intensiivisesti, omistautuen ja vaatien. Hän oli peräänantamaton ja positiivinen. Hän nautti asioiden järjestämisestä ja hoitamisesta. Hänen rakkaimpia harrastuksiaan oli purjehtiminen. Viime kesän hän purjehti vaimonsa kanssa ja palasi pitkältä sairaslomalta vahvana ja tarmokkaana. Tämä kesä jättää toisenlaisen jäljen - vaimoon, vanhempiin ja lukuisiin ystäviin ja työtovereihin.

Liisa Kanerva
Turun Kemistikerho r.y.:n puheenjohtaja 2001