Turun Kemistikerho ry:n johtokunta 2016

Kerhon toimintaa johtaa vuosittain valittava johtokunta, jossa on seitsemän varsinaista jäsentä ja yksi nuori jäsen. Johtokunnan varsinaiset jäsenet valitaan siten, että sekä turkulaiset kemian alan yritykset että Turun yliopisto tulevat edustetuksi. Johtokunnan toimikausi on vuosikokouksesta (helmikuussa) vuosikokoukseen.

Puheenjohtaja FM Tomi Peltonen  
Varapuheenjohtaja Dos. Maarit Karonen  
Sihteeri FM Anu Tuominen  
Taloudenhoitaja Dos. Petri Tähtinen  
Jäsen FM Terhi Kiviranta  
Jäsen FM Kaisa Martikainen  
Opettajajäsen FM Riina Suntioinen  
Opiskelijajäsen LuK Ville Eskonen
     

Kerhon, sihteerin ja taloudenhoitajan postiosoite on:
Turun Kemistikerho ry
Kemian laitos, Vatselankatu 2
20014  Turun yliopisto