Toiminta

Kokousesitelmät 1983-

1983 Vuosikokous: FL Rauno Vuola: "Kemian kouluopetuksesta"
Syyskokous: FM Tapio Hurme: "Kemistin omakohtaisia kokemuksia pekilotehdasprojektin toteuttamisesta"
1984 Vuosikokous: Prof. Mauri Valtonen: "Avaruuden kemiallisia yhdisteitä"
Syyskokous: Dos. Aarre Kellomäki: "Aineiden huokoisuudesta ja ominaispinta-alasta"
1985 Vuosikokous: Prof. Teuvo Nortia (TY): "Johan Gadolin ylimääräiseksi professoriksi - eräs 200-vuotismuisto"
1986 Syyskokous: FT Timo Nurmi (Huhtamäki Oy): "Kemistien jatkojalostus Connecticut'n yliopistossa"
1989 Vuosikokous: FK Keijo Lehtonen (TY): "Turpeen uuteaineista"
1995 Juhlakokous: Apul. prof. Alpo Kankaanperä (TY): "50 vuotta kemistien aktiivista yhdistystoimintaa"
FT Jarkko Ruohonen (Leiras Oy): "Viisi vuosikymmentä silikoneja"
Prof. Harri Lönnberg (TY): "Katalyyttiset nukleiinihapot - muinaisjäänteitä ja tulevaisuuden katalysaattoreita"
1996 Syyskokous: FM Lauri Vuorilehto (Orion-yhtymä Oy): "Massaspektrometria lääkeaineanalytiikassa"
1997 Vuosikokous: Dos. Jari Hovinen (TY): "Antisense-strategia"
Syyskokous: Dos. Harri Takalo (Wallac Oy): "Luminoivat lantanidikelaatit merkkiaineina"
1998 Vuosikokous: FT Ari Lehtonen (TY): "Siirtymämetallialkoksideista"
Syyskokous: Dos. Pasi Merkku (Leiras Oy): "Farmaseuttisen tuotekehityksen tehtävät lääketehtaassa"
1999 Vuosikokous: FT Arno Hahma (TY): "Energeettiset aineet kemistin näkökulmasta"
Syyskokous: FK Jyrki Ylikoski (PE Biosystems Finland): "Nykyaikainen LC/MS-laitteisto on kemistin perustyökalu"
2000 Vuosikokous: FM Petri Heinonen (TY): "Kombikemia - lääketutkimuksen uusi viisasten kivi ?"
Syyskokous: FM Riitta Elfving (Orion-yhtmä Oyj): "Laadunvalvonta lääketehtaassa"
2001 Vuosikokous: FM(väit.) Eero Vänttinen (Osmia Oy): "Tuoksujen kemiaa"
Syyskokous: FT Lauri Kangas (Hormos Medical Ltd.): "Uusien molekyylien seulonta: molekyylistä lääkekehitykseen"
FT Anna-Marja Hoffren (Juvantia Pharma Ltd.): "Tietokoneavusteinen molekyylisuunnittelu apuvälineenä lääkeaineen kehitysprosessissa."
2002 Vuosikokous: FM Antti Leinonen (Dopingtestauslaboratorio, Yhtyneet Laboratoriot Oy): "Doping-analytiikan uudet kujeet"
  Syyskokous Jonas Hannus (Raisio Chemicals Oy):
"Characterization of the Basic Variables Affecting the Spray Coating Results"
2003 Vuosikokous FT Jouko Vihanto (Turun ammattikorkeakoulu):
"Kaksisataa kertaa kultaa kalliimpaa - Tyroksen purppura ja muita antiikin väriaineita"
  Syyskokous Erkki Kantolahti: "Bioterrorismi"
2004 Vuosikokous Tutkimusjohtaja Erkki Sippola (Rikostekninen laboratorio):
"Kemialliset menetelmät rikostutkinnassa"
  Syyskokous Prof. Jouko Kankare (TY): "Orgaaniset ohutkalvot ja niiden karakterisointi"
2005 Vuosikokous Prof. Harri Lönnberg (TY):
"RNA - lääkekehityksen uusi - ikivanha kohde;"
Juhlakokous: Prof. Liisa Kanerva (TY): "Biokatalyysin sovelluksia orgaanisessa kemiassa - vihreää kemiaa ja valkoista bioteknologiaa"
FT Aarni Tenhosaari (Turun Ammattikorkeakoulu): "Suomalaista beta-laktaamiantibiottien synteesikemiaa"
FT Timo Nurmi: "Kemistien järjestötoiminnasta Suomessa"
2006 Vuosikokous FT Petri Ingman (TY): "NMR:n monet sovellukset"
2007 Vuosikokous Akatemiaprofessori Eva-Mari Aro: "Biologinen vedyntuotto"
2008 Vuosikokous FT Mikko Salomäki (TY): "Itsejärjestyvät monikerroksiset polymeerikalvot"
  Syyskokous FT Tuomas Lönnberg (TY): "Post-doccina Tokiossa"
2009 Vuosikokous Dos. Kirsi Lehto (TY): "Mitä astrobiologia on?"
2010 Vuosikokous Dos. Jari Hovinen (Wallac Oy): "Patentit kemian alalla"
2011 Vuosikokous Prof. Liisa Kanerva (TY): "Kemian seurojen tulevaisuudesta ja Kemian vuoden tapahtumista"
2012 Vuosikokous FT Oskar Laaksonen (TY): "Elintarvikkeiden astringoivuus"
2013 Vuosikokous FM Jenny-Maria Brozinski (ÅA): "Lääke- ja huumausainejäämät jätevesissä ja ympäristössä"
2014 Vuosikokous FT Tuomas Karskela (TY): Kiintokantajasynteesi: Etenoadeniinien ja bi-imidatsolien valmistus
2015 Vuosikokous FT Anna Kirjavainen (Turku PET Centre): Fluori-18 radiokemiassa